بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر در دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان گنبد و - گرگان سال 3131 313

چکیده مقاله

این پژوهش به منظور بررسي رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر
در دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان گنبد و گرگان انجام گرفته است. و سئوال اصلي آن
این بوده است كه آیا بین سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر دانش آموزان دوره
متوسطه رابطه وجود دارد ؟ جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان
گنبد و گرگان است که تعداد آنها 056 نفر بوده است و از این تعداد 046 نفر براساس روش نمونه گیری
تصادفی خوشه ای انتخاب گردید، ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و تحت
تاثیر آنچه در بیرون است )رویدادهای محرک یا موقعیت بیرونی( قرار می گیرند.
بلکه همچنین، به وسیله آنچه در درون است )انتخاب هشیار از میان مفهوم توان رفتاری راتر، نسبی
است. او می کوشند که احتمال وقوع یک رفتار خاص را در ارتباط با رفتارهای دیگر که مرد می تواند
در آن موقعیت به نمایش بگذارد پیش بینی کند. توان رفتاری نه فقط شقوق رفتاری مختلف بر مبنای
درک ما از موقعیت( تحت تاثیر واقع می شود)دوان شولتز 1

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

کامبیز یزدانی، ؛بهزاد خرمالی،؛ غلامرضا حیدری فر، ؛افسانه رحیمیان ، ؛منصوره رحمانی،؛ ۱۳۹۳، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ویژگیهای شخصیتی با منبع کنترل راتر در دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان گنبد و - گرگان سال 3131 313، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5044-The-Relationship-between-attachment-styles-and-personality-traits-supplier-Rotter-third-year-high-school-students-in-the-city-of-Gonbad-and-Gorgan-Year-1393-1394

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(کامبیز یزدانی، ؛بهزاد خرمالی،؛ غلامرضا حیدری فر، ؛افسانه رحیمیان ، ؛منصوره رحمانی،؛ ۱۳۹۳)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل