شناسايي عوامل مؤثر بر پياده سازي مديريت دانش در سازمان

چکیده مقاله

مساله دانش و چگونگي مديريت بر آن، همواره مد نظر بشر بوده است و او را بر آن داشته است كه با توجه به محدوديت
منابع در دسترس، به دنبال راهي باشد كه بيشترين مزيت را براي او ايجاد كند. و او را در تصميمات پيش رو ياري نمايد. و در
اين راه از علوم و فنون مختلفي بهره گرفته است. به طور كلي مديريت دانش در اختيار گرفتن دانش كاركنان سازمان و حتي
دانش خارج از سازمان و انتشار به هنگام آن براي انجام وظايف موجود در سازمان و در جهت رسيدن به اهداف سازمان مي-
باشد، كه رشد و توسعه بيشتر سازمان را در پي خواهد داشت. هدف مديريت دانش شناسايي، جمعآوري، دسته بندي و
سازمان دهي، ذخيره، اشتراك، اشاعه و در دسترس قرار دادن دانش در سطح سازمان مي باشد. مديريت دانش كمك ميكند
كه افراد در سازمان با هم ارتباط برقرار كرده و دانش خويش را به اشتراك بگذارند و پيادهسازي صحيح اين امر موفقيت
سازمان را در عرصه رقابت ميان ديگر سازمانها تضمين مي نمايد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

رحمت اله محمدي پور؛سبحان حسين بيگي؛ ۱۳۹۴، شناسايي عوامل مؤثر بر پياده سازي مديريت دانش در سازمان، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/5425-Factors-affecting-the-implementation-of-knowledge-management

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(رحمت اله محمدي پور؛سبحان حسين بيگي؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل