ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر سنندج

چکیده مقاله

پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر سنندج، طرح و اجرا شده است. جامعة
آماری این پژوهش، کارکنان بانک شهر سنندج است که 251 نفر از آن ها برای نمونة آماری انتخاب شدند . این پژوهش از نظر
روش اجرا از نوع پژوهش های توصیفی از شاخة همبستگی است. نمونه گیری به روش تصادفی متناسب با جامعه آماری انجام
گرفته است. بنایراین از پرسشنامه ای استاندارد، استفاده شده است..یافته های پژوهش نشان داد که بین ارزیابی عملکرد و خروجی
مدیریت ارتباط با مشتری، ترازبندی مدیریت ارتباط با مشتری و فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر سنندج رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

وحید دل بینا؛کامیار بهمنی؛ ۱۳۹۴، ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی شهر سنندج، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/6553-Performance-evaluation-of-customer-relationship-management-at-the-National-Bank-of-Sanandaj

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(وحید دل بینا؛کامیار بهمنی؛ ۱۳۹۴)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل