مدل توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران در راستای بخش توانمندسازی کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و پیشنهاد مدل اولیه برای توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران انجام گرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری ایران برای توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی، نظام آموزش کارکنان را در نظر گرفته است. از آنجایی که آموزش کارکنان، یکی از عواملی است که بر توانمندسازی کارکنان موثر است و صرفا با آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان محقق نمیگردد؛ لذا به منظور معرفی سایر عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران و پیشنهاد مدل مذکور پژوهشهای موردی انجام شده در مورد عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران مورد بررسی واقع شدند و عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در پژوهشهای یاد شده استخراج و به عنوان متغیرهای مدل اولیه توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران در نظر گرفته شدند. این مقاله ضمن تشریح خطمشی و دستورالعمل توانمندسازی کارکنان در سازمانهای دولتی ایرانی و ارائه نتایج پژوهشهای انجام شده در مورد توانمندسازی کارکنان در سازمانهای دولتی ایرانی، مدل مفهومی برای توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران را پیشنهاد میدهد.

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، مدل توانمندسازی کارکنان سازمانهای دولتی ایران در راستای بخش توانمندسازی کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9213-A-Model-for-Iran-s-State-Employees-Empowerment-Contributing-to-the-Empowerment-Section-of-the-Civil-Service-Management-Law

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.

(؛؛؛ ۱۳۹۵)

دریافت لینک دانلود مقاله

پژوهشگر عزیز، برای دانلود مقاله تنها کافی است فرم زیر را تکمیل نموده و بر روی دکمه دریافت لینک دانلود مقاله کلیک نمایید. در صورت عدم دریافت لینک دانلود مقاله در ایمیل خود (و پوشه spam) پس از 10 دقیقه، درخواست خود را مجدد ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل